Zalety inwestowania w Fundusze Inwestycyjne 1

Jakie są dobre strony inwestowania w Fundusze Inwestycyjne?

Do najważniejszych zalet inwestowania w fundusze inwestycyjne należy bardzo wysokie bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy, przejrzystość, zarządzanie przez specjalistów, dywersyfikacja, szerokość i elastyczność oferty czy duża dostępność dla każdego inwestora.

 

Fundusze inwestycyjne oferują dywersyfikację

Fundusze Inwestycyjne są zobowiązane do ograniczania ryzyka poprzez stosowanie dywersyfikacji, czyli w uproszczeniu, do inwestowania w papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) emitowane przez wiele podmiotów. Dzięki temu, straty na jednych papierach wartościowych są równoważone zyskami z innych. Fundusz Inwestycyjny nie może np. inwestować więcej niż 10% wartości zarządzanych środków w akcje jednej spółki. Dodatkowo, duże inwestycje (więcej niż 5% w jedną spółkę) nie mogą stanowić więcej niż 40% wartości zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) aktywów danego funduszu. Bez stosowania dywersyfikacji, ryzyko nietrafnych decyzji inwestycyjnych byłoby znacznie wyższe.

Inwestor może więc inwestując minimalne kwoty pieniędzy korzystać z zalet dywersyfikacji i uzyskać „dostęp” do kilkudziesięciu spółek. Inwestor, który chciałby uzyskać ten efekt musiałby bezpośrednio zakupić akcje tych spółek, co wymagałoby znacznie większych pieniędzy (kilkanaście lub kilkadziesiąt razy więcej) oraz byłoby znacznie bardziej kosztowne. Jeśli inwestor zdecydowałby się zainwestować niewielką kwotę to bez wątpienia stać go byłoby na akcje jednej spółki, co pociągałoby utratę korzyści z dywersyfikacji.

Dzięki możliwości inwestowania przez fundusz w instrumenty niedostępne dla inwestora indywidualnego, fundusz może uzyskać lepiej zdywersyfikowany portfel.

Ze względu na to, że Fundusze Inwestycyjne są zobowiązane do inwestowania, każdy inwestor nabywając jednostki uczestnictwa za minimalną kwotę uzyskuje „dostęp” do wszystkich inwestycji Funduszu Inwestycyjnego.

Fundusze Inwestycyjne są zarządzane przez specjalistów

Inwestowanie to ciągłe decyzje w co i gdzie zainwestować, kiedy kupić, kiedy sprzedać itp. Wymaga to pieniędzy na indywidualne konsultacje z doradcą lub poświęcenia czasu na analizy własne. Zamiast tego, inwestorzy mogą zainwestować w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez specjalistów (doradców inwestycyjnych) w zakresie rynków finansowych.

W przeciwieństwie do przeciętnego inwestora zarządzający funduszem posiada stosowne wykształcenie ekonomiczne i długoletnie doświadczenie zawodowe, a przeprowadzanie analiz i podejmowanie decyzji inwestycyjnych należy do ich codziennych obowiązków. Mają oni znacznie lepszy i szybszy dostęp do informacji, a także korzystają z zaawansowanych aplikacji analitycznych. Doradcy inwestycyjni są obowiązani zdać egzamin nadzorowany przez KNF.